Nieuwe kansen, nieuwe prijzen

De eerste week op het ijs van Amsterdam zit er op. Een week van weerzien van oude bekenden en een ontmoeting met nieuwe gezichten. Hoewel we al een paar keer geschaatst hebben op andere banen die hun poorten eerder openden blijft het ijs van onze thuisbaan het startpunt voor een nieuw seizoen. Een seizoen waarvan wij nog niet weten wat of waar het ons brengt. In de zomer worden al plannen gemaakt en verwachtingen geschapen. Een seizoen met een wereldkampioenschap op de olympische baan van Calgary, een hooglandbaan met een reputatie van de snelste baan ter wereld, werpt zijn schaduw ver vooruit. Iedereen wil daar graag rijden en het kwam daarom al vaak ter sprake tijdens de zomertrainingen. Ook het Nederlands kampioenschap en de jacht naar persoonlijke records waren drijfveren om de trainingen elke keer vol overgave af te werken. Maar zoals gezegd een weerzien met het ijs van Amsterdam is de graadmeter van al deze trainingsarbeid en daarom kriebelt het ieder jaar weer als je na de zomer daar het ijs opstapt.

Iedereen is fit en om ons heen horen we veel positieve geluiden van onze ploeggenoten, maar de trainers zijn kritisch en kijken scherp naar onze verrichtingen op het ijs. Een goede fysieke conditie is een voorwaarde maar geen garantie op verbetering ten opzichte van voorgaande seizoenen. Ook toen waren we goed getraind dus de verbetering moet vooral gezocht worden in de uitvoering van de schaatstechniek.

Daarom filmen we momenteel elkaar tijdens de trainingen om deze beelden later met de trainer te analyseren. Het blijkt dat het filmpje in je hoofd over hoe je schaatst afwijkt met de werkelijkheid.

Hoewel de trainers je vaak op verbeterpunten wijzen geloof je het pas als je het zelf ziet en dan is zo’n beeldanalyse dus heel nuttig om techniekfoutjes er uit te halen. Als dan weer wat puzzelstukjes op de juiste plaats vallen belooft het een mooi seizoen te worden. We gaan zien wat en waar het ons brengt.     

Contact Us